RaamatP.G. Wodehouse „Las käia, Jeeves!” Kirjastus Tänapäev.
Soolise vÕrdÕiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Soolise vÕrdÕiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Soolise vÕrdÕiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Eesti Inimarengu aruanne 2019.
Eesti Inimarengu aruanne 2019.
Eesti Inimarengu aruanne 2015.
Tallinna Haridusameti aastaraamat 2018.
Jaak Urmet. „Hurdast Pärnani”. Valitud 25 kaunima eesti raamatu hulka.
Jaak Urmet. „Hurdast Pärnani”. Valitud 25 kaunima eesti raamatu hulka.
Ivo Parbus. Eri Klas – mälestuste portfell.