Infograafika

Eesti inimarengu aruande infograafika.
Tallinna Faktid 2020 infograafika.
Infoskeem „Kuidas tramm lennujaama jõuab”.
Rail Baltic nurgakivi paigaldamise ürituse stend.
Rail Baltic nurgakivi paigaldamise ürituse lauakate.
Eesti 2019 inimarengu aruande tulevikuteljed.
Väljavõte Eesti Gaasi aastaaruandest 2020.
Maanteeameti infograafika.
Maanteeameti infograafika.
Rail Baltic infograafika.
Rail Baltic infograafika.
Rail Baltic infograafika.
Rail Baltic infograafika.

Veeb

Õiguskantsleri aastaülevaade. 2019
Õiguskantsleri aastaülevaade. 2020
MELT Innovatsioonifoorum.
Eesti Gaasi aastaülevaade 2020.
Eesti Gaasi aastaülevaade 2019.
Eesti Gaasi aastaülevaade 2018.
Ettevõtluspäev.

Raamat

P.G. Wodehouse „Las käia, Jeeves!” Kirjastus Tänapäev.
Soolise võrdõiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Soolise võrdõiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Soolise võrdõiguslikkuse voliniku raamat „Ise oled vana!”.
Eesti Inimarengu aruanne 2019.
Eesti Inimarengu aruanne 2019.
Eesti Inimarengu aruanne 2015.
Tallinna Haridusameti aastaraamat 2018.
Jaak Urmet. „Hurdast Pärnani”. Valitud 25 kaunima eesti raamatu hulka.
Jaak Urmet. „Hurdast Pärnani”. Valitud 25 kaunima eesti raamatu hulka.
Ivo Parbus. Eri Klas – mälestuste portfell.